logo Středisko Sociálních Služeb ve Frenštátě p. R.

:: Terenní sociální práce

Vyhledáváme osoby v obtížné životní situaci, přicházíme za nimi na místa kde žijí a poskytujeme jim podporu a pomoc, při začleňování do společnosti.

Pracovnice Terénní sociální práce se pohybuje přímo v terénu - v prostředí kde klienti TP žijí a zdržují se. Dále mohou klienti konzultovat svou situaci s terénní pracovnicí v klidném a bezpečném prostředí kontaktního místa (viz. mapa) v uvedených hodinách či v jiném čase závislém na domluvě.

Služby jsou poskytovány bezplatně, na základě přání a potřeb klienta. S klienty je uzavírána ústní smlouva o poskytování sociálních služeb. Služby lze na přání poskytovat anonymně – bez uvedení jména či jiných osobních údajů. Poskytování služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Poskytujeme obzvláště tyto služby:

  • poradenství
  • pomoc s vyhledáváním bydlení, zaměstnání
  • pomoc při uplatňování oprávněných zájmů či práv
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování kontaktu s jinými službami, úřady apod.
  • zprostředkování možnosti hygieny

Služby jsou poskytovány v pracovních dnech. V kontaktním místě je pracovnice přítomna:
Pondělí: 15:00 - 18:00
Středa: 15:00 - 18:00

Kontakt:
Milada Pustková, DiS. – terénní sociální pracovnice,
tel.: 721 257 761, email: milada.pustkova@mufrenstat.cz

Adresa:
Kontaktní místo Terénní sociální práce
Rožnovská 346 (v přízemí domu s pečovatelskou službou, boční vchod)
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

nahoru

© Středisko sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm.
All rights reserved. 2009-2021

O nás | Pečovatelská služba | NZDM Klub Kryt | Terénní práce | Azylová ubytovna s noclehárnou
Klub důchodců | Podporují nás | Kontakty | Odkazy

Created by: Michal Pustka Design by: DALIart